Jiná zobrazení:
Popis:
Sulcus anterolateralis - podélná rýha na povrchu míchy, ze které vystupují vlákna předních míšních kořenů.