Jiná zobrazení:
Popis:
Cornu laterale - drobné postranní rohy jsou výraznější hrudní a bederní části míchy, obsahují těla pregangliových sympatických neuronů.