Jiná zobrazení:
Popis:
Substantia intermedia centralis - šedá hmota okolo centrálního kanálu.