Jiná zobrazení:
Popis:
Funiculus anterior - přední provazec míšní, mezi fissura mediana anterior a předními kořenovými vlákny.