Jiná zobrazení:
Popis:
Substantia intermedia lateralis - šedá hmota mezi předním a zadním míšním rohem.