Popis:
Wernickeho sensorické centrum řeči - asociační oblast odpovědná za porozumění mluvené řeči. Při poškození v dominantní hemisféře vzniká stav kdy postižený slyší, ale nerozumí mluvené řeči.