Popis:
Frontální okohybné pole (area 8 a 9) - oblast leží v zadní části gyrus frontalis medius. Přijímá vlákna z primární i sekundární zrakové oblasti, odvodná vlákna běží do area pretectalis a do colliculus superior. Oblast je odpovědná za koordinaci pohybů očí, hlavy a krku.