Popis:
Primární senzitivní korová oblast (area 3, 2, 1) - oblast gyrus postcentralis až na mediální stranu hemisféry. Oblast je přesně somatotopicky uspořádána. Senzitivní homunkulus je uložen obdobně jako motorický, největší plochu zaujímají části těla s největší citlivostí. Do oblati vstupují thalamokortikální dráhy přepojující senzitivní podněty přicházející cestou lamniscus medialis, tractus spinothalamicus a trigeminothalamicus. Dále sem přicházejí spoje z motorické korové oblasti. Eferentní vlákna spojují oblast s primární motorickou oblastí, motorickými kmenovými a míšními centry. Oblast zajišťuje uvědomování si doteku, diskriminace, polohy a pohybu těla.