Popis:
Premotorická korová oblast (area 6) - oblast před primární motorickou kůrou. Je zapojena do okruhu striatum - palidum - thalamus - kůra. Z oblasti vycházejí dráhy do ncl. ruber, do RF prodloužené míchy i do míchy a motorických jader kmene. Oblast je aktivní při přípravě složitých volních pohybů.