Popis:
Sekundární senzitivní korová oblast (area 5, 7) - je uložena za primární senzitivní oblastí v parietálním laloku. Aferentace přichází z thalamu a z primární motorické kůry. Odstředivá vlákna spojují oblast s primární senzitivní i motorickou oblastí. Centrum se podílí na komplexním vnímání senzitivních podnětů včetně bolesti, integruje vjemy povrchové i hluboké, uplatňuje se při prostorové paměti a při vnímání pohybu těla. Při poškození oblasti vzniká taktilní agnosie - postižený nedokáže hmatem rozpoznat předměty, má poruchy prostorové hmatové orientace.