Popis:
Primární zraková korová oblast (area 17) - oblast v sulcus calcarinus a podél něj, část zasahuje na zevní plochu hemisféry. Oblast je retinotopicky uspořádána, střídají se okrsky přijímající podněty z pravého a levého oka. Do oblasti vstupují cestou radiatio optica vlákna z corpus geniculatum laterale - ze stejnostranných polovin sítnic obou očí. Vzruchy z levých polovin sítnic (pravá zorná pole obou očí) konči v levém corpus geniculatum a z pravých polovin sítnic v pravém corpus geniculatum laterale. V levé hemisféře tedy končí vzruchy z levých polovin sítnic obou očí. Vzruchy z horních polovin sítnic nad sulcus calcarinus, vzruchy z dolních polovin sítnic pod sulcus calcarinus. Odstředivá vlákna primární zrakové kůry jdou do sekundární zrakové kůry, do area pretectalis, colliculi superiores a ncll. pontis. Centrum je odpovědné za rozeznávaní tvaru, barvy, pohybu předmětů.