Popis:
Sekundární zraková korová oblast (area 18, 19) - oblast přilehlá k primární zrakové kůře. Aferentní vlákna přicházejí z primární zrakové kůry a z asociačních jader v pulvinar thalami. Eferentní vlákna jdou zpět do primární zrakové oblasti a do asociačních korových oblastí. Propojení zrakových a asociačních oblastí je nutné ke komplexní analýze zrakových vjemů. Při poškození centra vzniká vizuální agnosie. Postižený vidí, ale nerozpoznává pozorovaný předmět.