Popis:
Suplementární motorická korová oblast - zaujímá část premotorické korové oblasti na mediální ploše hemisféry, je považována za místo, kde vzniká podnět k pohybu, poškození oblasti vede k zástavě pohybů i řeči.