Popis:
Neokortex je složen ze šesti vrstev buněk. Pro obdobné uspořádání a vývoj ve všech jeho částech mluvíme o isokortexu. Přesto neokortex vykazuje okrskové rozdíly v neuronálním uspořádání mozkové kůry. Jednotlivé okrsky neodpovídají jednotlivým závitům. Sledováním těchto rozdílů se zabývá architektonika mozkové kůry. Mluvíme o členění cytoarchitektonickém, myeloarchitektonickém, glioarchitektonickém, synaptoarchitektonickém, myelogenetickém, angioarchitektonickém. Podle architektoniky jsou vytvářeny "mapy" mozkové kůry. Nejpoužívanější, opakovaně ověřená je Brodmanova cytoarchitektonická mapa. Rozděluje isokortex na 11 krajin a 52 okrsků (areae). Rozdíly ve stavbě kůry souvisí s jejím funkčním zapojením. Rozlišujeme primární korové oblasti (projekční) s přesným topickým uspořádáním zapojení, sekundární korové oblasti, jejichž topické zapojení je méně detailní. Sekundární oblasti můžeme rozdělit na suplementární a asociační.