Popis:
Koncový mozek je nejrostrálnější a objemově největší částí mozku. Za vývoje má dvě části. Nepárovou část (telencephalon medium), která v definitivním stavu ohraničuje část III. mozkové komory před foramen interventiculare a je ukončená lamina terminalis, a párovou část která se rozvíjí do definitivní podoby mozkových hemisfér. Hemisféry se při intenzivním růstu podkovovitě stáčejí, což se odráží i na tvaru na ncl. caudatus, postranních komor, corpus callosum, fornixu. Na hemisférách rozlišujeme část pokrývající ostatní struktury - plášť - pallium a část rozvíjející se uvnitř hemisfér - bazální ganglia. Pallium podle fylogenetického vývoje rozdělujeme na paleopallium rozvíjející se v souvislosti s čichovou aferentací, archipallium, které je u člověka redukováno na dorsomediální plochu hemisféry a vývojově nejmladší neopallium, které u člověka dosahuje největšího rozvoje. Cytoarchitektonicky se paleopallium a archipallium skládají ze tří vrstev - allocortex a neopallium obsahuje šest vrstev uspořádaných v celém rozsahu obdobně - isocortex. Člověk patří k savcům gyrencefalním tzn., že povrch telencephala je zprohýbán do mozkových závitů - gyrů. Míra gyrifikace je u savců závislá na vzájemném poměru velikosti povrchu těla a velikosti lebky.