Jiná zobrazení:
Popis:
Nuclei basales - bazální ganglia (jádra) jsou souborem šedých hmot uvnitř mozkových hemisfér. Tradičně mezi bazální ganglia řadíme všechny struktury šedé hmoty telencephala, většinou jde o jádra zapojená do motorických okruhů, některá jsou zapojena v jiných systémech (claustrum, amygdala), na druhé straně některé struktury nejsou v telencephalon, ale svým zapojením k bazálním gangliím patří (substantia nigra mesencephala, ncl. subthalamicus). Bazální jádra zapojená do motorických okruhů se společně s mozečkem účastní jemného řízení pohybu v každé okamžiku. Z motorické korové oblasti vychází impulsy do obou zmíněných systémů, jsou zpracovávány a zpětně ovlivňují motorickou kůru. Pro koordinaci pohybů je nutná rovnováha mezi koordinačním působení bazálních ganglií a mozečku. Český název bazální ganglia je nepřesný, nejde o šedou hmotu mimo CNS. V této kapitole jsou uvedeny nuclei basales podle svého uložení v telencephalon.