Popis:
Striatum - funkční termín pro corpus striatum a šedé hmoty stejně zapojené. Podle průběhu commissura anterior rozlišujeme striatum ventrale (ncl. accumbens) a striatum dorsale (corpus striatum tradičního popisu).