Popis:
Pallidum - funkční termín pro globus pallidus jako funkční strukturu v řízení motoriky. Podle průběhu commissura anterior rozlišujeme pallidum ventrale (ventrální část globus pallidum a substantia innominata) a pallidum dorsale (zbývající část globus pallidus nad commissura anterior).