Jiná zobrazení:
Popis:
Čichový mozek zahrnuje hlavně fylogeneticky nejstarší korové oblasti, tedy paleokortex a peripaleokortex. Jeho trojvrstevná kůra se skládá z lamina zonalis, lamina pyramidalis a lamina multiformis. Člověk patří k savcům mikrosmatickým a útvary čichového mozku jsou značně redukovány. U primitivních savců rhinencephalon představuje největší část koncového mozku. U makrosmatických savců vytváří korové oblasti rhinencephala lobus piriformis. Primární čichová kůra přijímá přímé spoje z bulbus olfactorius. Sekundární čichové oblasti přijímají čichová vlákna po přepojení v primární (piriformní) kůře. Patří k nim - area enthorinalis, ncl. dorsalis medialis thalami, kůra čelního laloku v oblasti gyri orbitales (tzv. orbitofrontální kůra).