Jiná zobrazení:
Popis:
Bulbus olfactorius - podlouhlý, oválný útvar, uložený v sulcus olfactorius nad lamina cribrosa ossis ethmoidalis. Do bulbu vstupují axony čichových buněk z regio olfactoria nosní sliznice. Bulbus obsahuje mj. mitrální buňky a jim podobné chomáčkové buňky, jejichž dendrity vstupují do synapsí s axony čichových buněk. Synapse a interneurony vytváří glomeruli olfactorii. Axony mitrálních a chomáčkových buněk pokračují do dalších čichových oblastí.