Jiná zobrazení:
Popis:
Area prepiriformis - oblast ventrálně od stria olfactoria lateralis. Primární čichová kůra.