Jiná zobrazení:
Popis:
Limbický systém představuje souhrn mozkových struktur, ovlivňující integraci čichových, viscerálních a somatických vjemů, reakce nezbytné k přežití jedince a druhu, tedy příjem potravy, sexuální chování, péče o potomky, působí na emoční reakce. Součásti limbického systému jsou také zapojeny do mechanismů pamětia spojením s hypothalamem ovlivňuje i regulace srdeční činnosti, dýchání, tělesné teploty a ostatních životně důležitých autonomních funkcí. K limbickému systému jsou řazeny mimo korové oblasti i hypothalamus, corpus amygdaloideum, jádra v septum verum, ncl. accumbens septi, jádra v corpus mamillare a habenulární jádra, ncll. anteriores thalami, ncl. interpeduncularis a některá další jádra RF kmene. Korové oblasti limbického systému jsou převážně archikortikální a periarchikortikální oblasti a jsou uvedeny v této kapitole. Limbický systém býval řazen k čichovému mozku pro blízkost obou systémů a pro čichové vstupy do limbického systému. Nejvýznamnější spoje limbického systému zajišťující propojení jednotlových struktur šedých hmot jsou fornix, striae longitudinalis corporis callosi, cingulum, commissura anterior, tractus mamillothalamicus, tractus mamillotegmentalis, stria terminalis, stria medullaris thalami, fasciculus longitudinalis posterior, fasciculus prosencephalicus medialis.