Jiná zobrazení:
Popis:
Digitationes hippocampi - ventrální okraj pes hippocampi, připomínající prsty na noze.