Jiná zobrazení:
Popis:
Fornix je výrazný párový svazek drah, spojuje hipokampovou formaci s ostatními strukturami limbického systému a pravý a levý hippocampus navzájem. Fornix začíná jako pokračování fimbria hippocampi - crus fornicis, zatáčí se směrem pod corpus callosum a dopředu pokračuje corpus fornicis. Crura spojeny v commissura fornicis. Ventrálně se corpus fornicis rozdělí na dvě části - columnae fornicis, které zahýbají kaudálně a lemují přední okraj foramen interventiculare. Běží ke commissura anterior, která rozdělí další průběh na část prekomisurální a postkomisurální. Většina vláken fornixu pochází z pyramidových buněk hipokampové formace.