Jiná zobrazení:
Popis:
Sinus cavernosus - dutinkový splav je párový, uložený po stranách těla kosti klínové. Jeho vnitřní prostor je prostoupen četnými trámci. Splavem probíhají mediálně a. carotis interna, její sympatická pleteň a n. VI., laterálně n. III., n. IV., první a druhá větev n. V.