Jiná zobrazení:
Popis:
Sinus sagittalis superior - nepárový splav probíhající v horním okraji falx cerebri. Po stranách tohoto splavu jsou vytvořeny rozšířené prostory - lacunae sinus sagittalis, do kterých se stejně jako do sinu vchlipují výběžky pavoučnice - granulationes arachnoideales - Pacchioni. Sinus sagittalis superior přechází do pravého a levého sinus transversus.