Jiná zobrazení:
Popis:
Sinus petrosus superior - párový splav na margo superior pyramidy, v úponu tentorium cerebelli.