Popis:
Sinus sigmoideus - párový splav, je pokračováním sinus transversus. Probíhá esovitě nad procesus mastoideus a ve foramen jugulare přechází ve v. jugularis interna. Klinicky významný je blízký vztah k cellulae mastoideae.