Jiná zobrazení:
Popis:
Sinus rectus - nepárový splav v místě spojení falx cerebri a tentorium cerebelli. Přijímá sinus sagittalis inferior a v. magna cerebri a sám ústí do sinus transversus jedné nebo po rozdělení obou stran.