Jiná zobrazení:
Popis:
Sinus transversus - párový splav, probíhá v místě úponu tentorium cerebelli od protuberantia occipitalis interna zevně a pokračuje do sinus sigmoideus. Sbírá krev ze sinus sagittalis superior et inferior, ze sinus rectus a mozečkových žil.