Jiná zobrazení:
Popis:
Arteriae periphericae - drobné větve odstupující z vasokorony do periferie bílé hmoty míšní.