Jiná zobrazení:
Popis:
Arteriae spinales posteriores - čtyři podélné kmeny uložené podél vstupu zadních míšních kořenů. Vznikají také z aa. vertebrales, odstupují nad foramen magnum a sestupují k sulcus posterolateralis míchy. Zpravidla je silnější větev uložená dorzálně od kořene míšního. Aa. spinales posteriores zásobují zadní míšní provazce a zadní část zadních míšních sloupců.