Jiná zobrazení:
Popis:
Incisura preoccipitalis - otisk laterální části margo superior pyramidy kosti spánkové na margo inferolateralis hemisféry. Tvoří hranici mezi spánkovým a týlním lalokem.