Jiná zobrazení:
Popis:
Margo inferomedialis - vnitřní okraj, kterým přechází facies inferior ve facies medialis. Je patrný pouze v přední části hemisféry.