Jiná zobrazení:
Popis:
Výsledný tvar koncového mozku je určen masivním rozvojem neocortexu, který zatlačí palecortex na dolní a vnitřní plochu hemisféry (asi 1% povrchu) a archikortex na vnitřní plochu hemisféry (asi 3,5 % povrchu). Mozkové hemisféry jsou vyklenuté na superolaterální ploše, na spodní a mediální oploštělé, mimo spánkového laloku,který je mírně vyklenutý. Čelní laloky jsou uloženy v přední jámě lebeční, spánkové ve střední jámě lebeční a týlní laloky nad tentorium cerebelli, ve fossae cerebrales.