Popis:
Fissura transversa cerebri - (fissura telodiencephalica) - prostor nad volným povrchem thalamů a stropem III.mozkové komory, pod fornixy, navnitř od zevního povrchu tela choroidea postranních komor.