Jiná zobrazení:
Popis:
Margo inferolateralis - dolní zevní okraj, kerým přechází facies superolateralis do facies inferior.