Jiná zobrazení:
Popis:
Fissura longitudinalis cerebri - odděluje v sagitální rovině obě mozkové hemisféry. Zasahuje sem duplikatura tvrdé pleny - falx cerebri.