Jiná zobrazení:
Popis:
Frontální řez mozkem v úrovni rostrum corporis callosi.