Jiná zobrazení:
Popis:
Sulcus lateralis - ramus posterior - zadní část laterální rýhy, kolem níž se zatáčí gyrus supramarginalis.