Jiná zobrazení:
Popis:
Vena thalamostriata superior běží v úhlu mezi thalamem a nucleus caudatus. Odvádí krev ze striata, thalamu a capsula interna.