Jiná zobrazení:
Popis:
Venae superiores cerebri - 10 - 15 povrchových žil, které odvádějí krev převážně z frontálního a parietálního laloku a vlévají se do sinus sagittalis superior.