Jiná zobrazení:
Popis:
Vena magna cerebri - krátký, nepárový kmen, který vzniká spojením pravé a levé v. cerebri interna a pravé a levé v. basalis. Vena magna cerebri vzniká v oblasti epifýzy, zatáčí kolem splenium corporis callosi a vlévá se do sinus rectus.