Jiná zobrazení:
Popis:
Vena basalis (Rosenthali) - párová žíla, vzniká v oblasti substantia perforata anterior soutokem vv.anteriores cerebri a v. media profunda cerebri. Přijímá také vv. pedunculares, v. choroidea inferior a venae thalamostriates inferiores. Vv. anteriores cerebri přijímají krev z přední části corpus callosum a přilehlých struktur, v. media profunda cerebri probíhá v hloubce fossa lateralis cerebri a přijímá krev z bazálních ganglií. Vena basalis probíhá podél tractus opticus, obíhá mozkový kmen a ústí do vena magna cerebri.