Jiná zobrazení:
Popis:
Vena interna cerebri - párová žíla probíhající po horní ploše stropu III. komory. Vzniká při foramen interventriculare soutokem v. septi pellucidi (odvádí krev ze septum pellucidum a caput nuclei caudati), v. choroidea superior (z plexus choroideus ventriculi lateralis) a v. thalamostriata superior (běží podél stria terminalis thalami, odvádí krev ze striata, thalamu a capsula interna).