Jiná zobrazení:
Popis:
Arteria spinalis anterior - je podélná arterie uložená při fissura mediana anterior. Vzniká spojením dvou sestupných větví, které odstupují z aa. vertebrales v úrovni prodloužené míchy. Do kmene se v průběhu vlévá 4 - 9 aa. radiculares, proto je kmen nestejnoměrně silný. Větší průsvit má v oblasti intumescencí. Tepna vydává aa. sulcocommissurales.