Popis:
Nucleus corporis geniculati medialis - součást sluchové dráhy. Afferentní vlákna z colliculus inferior vytváří brachium colliculi inferioris. Corpus geniculatum přijímá vjemy z obou uší, ale hlavně z druhé strany. Efferentní vlákna směřují jako radiatio acustica do primární korové sluchové oblasti v gyrus temporalis superior. Na tomto schématu není znázorněno, nachází se za myšlenou úrovní řezu.