Popis:
Nuclei anteriores thalami - jádra uložená v rozštěpu lamina medullaris interna. Podmiňují tuberculum anterior thalami. Přijímají tractus mammilothalamicus, vlákna z gyrus cinguli a hypothalamu. Jsou zapojena do Papezova okruhu limbického systému (emoční ladění, paměť). Patří sem ncll. anterodorsalis, anteromedialis, anteroventralis).