Popis:
Thalamus je nahromadění šedé hmoty, objemově je největší částí diencephala. Rozeznáváme pravý a levý thalamus, lemující laterálně část třetí mozkové komory nad sulcus hypothalamicus. Horní plocha thalamu je pokrytá tenkou vrstvou bílé hmoty - stratum zonale. Dvě ploténky šedé hmoty laminae medullares externa et interna rozdělují šedou hmotu thalamu na několik skupin jader. Jednotlivé skupiny jader mají odlišná funkční zapojení. Podle funkce můžeme jádra rozdělit na: nespecifická (ncll. intralaminares, ncll. mediani) převádí hlavně impulsy z retikulární formace do rozshlých oblastí kůry a bazálních ganglií, jako součást aktivačního systému; Specifická senzorická jádra (ncl. ventralis posteriolateralis, ncl. ventralis posteromedialis, jádra corpora geniculata) jsou zapojena do senzorických drah, projikují do ohraničených okrsků kůry; Specifická jádra motorická (ncl. ventralis lateralis, ncl. ventralis anterior) jsou součástí okruhů bazálních ganglií; Nespecifická jádra thalamu zapojená do okruhů limbického systému (ncll. mediales, ncll. anteriores); Asociační jádra (ncll. laterales, ncll. posterires thalami) integrují senzitivní a senzorické impulsy.