Popis:
Nuclei posteriores thalami - asociační jádra pod pulvinar thalami. Koordinují zrakové a sluchové informace. Přijímají vlákna z míchy, corpora geniculata a tecta mesencephala. Eferentní dráhy pokračují do asociačních oblastí kůry. Na tomto schématu nejsou znázorněna, nachází se za myšlenou úrovní řezu.